سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
بسا یک خوردن که مانع شود لذّت از خوردنیها را بردن . [نهج البلاغه]